Daha detaylı `git-branch`

Local’deki ve Remote’daki yani varolan tüm branch‘leri göstermek için;

git branch -a

kullanıyoruz. Fakat daha detaylı bilgi almak için;

git branch -av

yapabiliriz. Bu sayede hem revizyon (SHA) hem de commit mesajını görebiliriz.

alias olarak eklemek için;

git config --global alias.br "branch -v"
git config --global alias.bra "branch -av"

git br ve git bra şeklinde kullanabilirsiniz.