`git-status` kısa ve öz

Kısa ve öz git-status;

git config --global alias.sts "status -sb"

Eğer işlemi elle yapmak isterseniz, ~/.gitconfig dosyasına;

[alias]
sts = status -sb

ekleyebilirsiniz. Daha sonra da; git sts şeklinde kullanabilirsiniz.