`git-show` ile revizyon görüntülemek

Acaba 2 commit önceki index.html ’in durumu neydi? Bunun için;

git show REVISON:/path/to/file

kullanıyoruz.

git show HEAD~2:index.html     # 2 commit önce
git show HEAD~1:index.html     # son commit

Hatta aynı işlemi, SHA için de yapabiliriz. yani 42bc7e2 commit’indeki durum neydi?

git show 42bc7e2:index.html

İsterseniz daha da detaya inebilirsiniz;

git show HEAD@{1.minute.ago}:index.html     # 1 dakika önce
git show HEAD@{10.minutes.ago}:index.html   # 10 dakika önce
git show HEAD@{1.month.ago}:index.html      # 1 ay önce