`rm` ile silinen dosyaların tümünü `git`’e eklemek

rm ile silinen dosyaların tümünü git’e eklemek için;

git add -u

Dosya silerken bazen git rm yapmadan rm yaptığınız oluyordur. Eğer sildiğiniz dosya sayısı çoksa; örneğin pictures/ altındaki tüm *.jpg‘leri sildiniz, bunları tek tek git rm yapmak çok sıkıcı ve zaman alıcıdır.