`gitconfig` - konfigürasyon dosyası

Konfigürasyon dosyası 3 farklı lokasyonda bulunabilir.

.git/config

Repository bazında ayar için kullanılır. Sadece bulunduğu repository’i etkiler.

~/.gitconfig

Kullanıcı bazında ayar içindir. Kullanıcının $HOME dizini altında durur.

/etc/gitconfig

Tüm sistemi kapsayan ayar dosyasıdır. (System-wide) İlgili işletim sistemindeki tüm kullanıcıları da etkiler. $HOME/.gitconfig (Yani kullanıcı bazında ayar) dosyasına komut satırından ekleme / düzenleme yapmak için --global opsiyonunu kullanabilirsiniz.

Eğer --global kullanmazsanız bu; Repository bazında ayar yaptınız anlamına gelir ve sadece .git/config dosyasına yazılır.

# kullanıcı bazında
git config --global user.name "Kullanıcı Adı"
git config --global user.email "kullanici@eposta.com"

# repo bazında
git config user.name "Kullanıcı Adı"
git config user.email "kullanici@eposta.com"

# konfigürasyonu göster
git config -l

Değişkeni silmek

git config --unset user.email
# user.email’i sildik / repo bazında

git config --unset --global user.email
# user.email’i sildik / user bazında