Obje ile ilgili detaylı bilgi almak

Örneğin, master branch’in HEAD yani son haline bakarsak 7475e83 ya da 7475e8305401b823b07778e04b51809a63604cda SHA1 görürüz.

Git; Object, Hash ve Blob’lardan oluşur. İlgili obje’nin detaylarına bakmak için;

git cat-file -p 7475e83

dediğimizde;

tree cf16bd5b95abbfb231f1abfa87a84354832c2498
parent 2fe42f104aa791e5ecb063fb5759be58c24d833f
author Uğur Özyılmazel <ugurozyilmazel@xxxx.com> 1440925561 +0300
committer Uğur Özyılmazel <ugurozyilmazelxxxx.com> 1440925561 +0300

görürüz.

git cat-file -t 7475e83 # obje tipini verir, commit
git cat-file -s 7475e83 # obje büyüklüğünü verir (size), 276