SHA1 görüntülemek (uzun)

Kısa SHA1’den benzer şekilde uzun hali görmek için;

git rev-parse 7e4ad38 # 7e4ad38078b32dbe5335745fcda19bf120fb5812