`git-config` içinden bilgileri okumak

Git konfigürasyon dosyasından bilgi okumak.

git config --get user.email

git, kendi içinde bash-completion yani [tab] tuşuyla tamamlama özelliğiyle birlikte gelir. Eğer sisteminizde Unix/Linux bash-completion açıksa [tab] basarak git’e ait neredeyse herşeyi tamamlayabilirsiniz.

git config --get[tab]

Eğer herşey yolundaysa aşağıdaki gibi bir sahne görürsünüz:

alias.br              alias.vloga             color.ui 
alias.bra              branch.master.merge         core.bare 
alias.brd              branch.master.remote        core.excludesfile 
alias.brr              color.branch            core.filemode 
alias.ci              color.branch.current        core.ignorecase 
alias.co              color.branch.local         core.logallrefupdates 
alias.deleted            color.branch.remote         core.repositoryformatversion 
alias.df              color.diff             core.whitespace 
alias.ign              color.diff.frag           github.token 
alias.lg              color.diff.meta           github.user 
alias.ls              color.diff.new           remote.origin.fetch 
alias.st              color.diff.old           remote.origin.url 
alias.sts              color.status            submodule.externals/scripts/z.url 
alias.vlog             color.status.added         user.email 
alias.vlog2a            color.status.changed        user.name 
alias.vlog2b            color.status.untracked