`git-config` ve renklendirme

Renki log mesajları almak için ~/.gitconfig dosyasında ayarlama yapmak gerekiyor.

[color]
status = auto
diff = auto
branch = auto
ui = auto

ya da;

git config --global color.status auto
git config --global color.diff auto
git config --global color.branch auto
git config --global color.ui auto