Kısa ve öz `git-log`

log

Git’de en kısa şekilde log’a bakmak

git log --graph --decorate --oneline

Bunu alias yapabilirsiniz. İster ~/.gitconfig dosyasını düzenleyin ister komut satırından ekleyin.

git config --global alias.logs "log --graph --decorate --oneline"

Bu şekilde git logs yaparak kullanabilirsiniz.