`git-log` ve `less` ile ilgili sorun

log

Git ve Unix komutu less arasında bazen sorun olabiliyor!

Renkli log çıktılarında ilk satırı görmüyor ya da kaybediyorsanız bu sistemdeki less komutunun konfigürasyonu ile ilgilidir. Bunu düzeltmek için ~/.gitconfig dosyasında core.pager bölümüne müdahale etmek gerekir:

[core]
pager = less -FRX

ya da direk komut satırından da yapabilirsiniz:

git config --global core.pager "less -FRX"

hatta less yerine cat kullanabilirsiniz. Aslında istediğiniz herhangi bir unix komutunu kullanabilirsiniz.

git config --global core.pager cat