Belli tarihler arasındaki log’a bakmak / filtrelemek

log

Eylül 2012 ile Ekim 2012 arasındaki commit log’u görmek için:

git log --since="2012-09-01" --until="2012-10-01" --reverse --format="%ad | %h : %s" --date=short

-—since

Tarihinden itibaren anlamında. Tarih format YIL-AY-GÜN şeklinde. Yani 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren…

--until

Tarihine kadar. Yani 1 Ekim 2012 tarihine kadar.

--reverse

Git, log’u gösterirken sondan başa yani en son commit’den başa doğru gösterir. --reverse ile bunu terse çeviriyoruz yani ilkten sona doğru.

--format

Çıktının formatını belirliyoruz. Daha önceki yazıda format ile ilgili detaylı bilgiler bulunuyor.

%ad : --date'de verilen formata uygun olarak "Author Date"
%h : Kısa SHA1
%s : Commit mesajı

--date

Tarihin nasıl görüneceğini buradan ayarlıyoruz. Seçeneklerimiz:

relative : "2 hours ago"
local  : "Tue Sep 4 23:57:50 2012" (Tarih ayarınıza göre)
default : "Tue Sep 4 23:57:50 2012 +0300"
iso   : "2012-09-04 23:57:50 +0300"
rfc   : "Tue, 4 Sep 2012 23:57:50 +0300"
short  : "2012-09-04"
raw   : "1346792270 +0300"

Örnek çıktı:

2012-09-04 | 495740f : screen status display for prompt shell
2012-09-05 | 205e566 : screen_status script small fix
2012-09-05 | ab5a9cb : color removed from screen status
2012-09-07 | 25e69c4 : git_add_untracked alias for adding untracked files -git-
2012-09-12 | 5bb659f : screen_status.rb fix
2012-09-12 | 09870a6 : screen_status.rb fix for private screen tab completion
2012-09-12 | f30410b : when screen is active, promps sty name
2012-09-28 | 39010e3 : up
2012-09-29 | 2ae0924 : screenrc config
2012-09-30 | 9b4ba71 : git_add_modified_only alias fix