İlgili revizyonda hangi dosyalar değişti?

log

Belirttiğiniz revizyona göre değişen dosyaların adlarını görmek?

Önce git log --oneline yapalım; d9808b6 revizyonunda değişen dosyları görmek için;

git show d9808b6 --name-status
commit d9808b6bbcd54e2631072fc6a0a53d0cc11f4329
Author: Uğur Özyılmazel <ugurXXXXXXXXXcom>
Date:   Mon Jan 14 19:27:55 2013 +0200

    NODE_PATH removed from env file

M       shell/env

Değişen dosya; Modified işareti olan shell/env. Eğer --name-only dersek bize dosyanın status’u gelmez. Yani M görünmez.