`git-rm` dosyayı versiyon kontrol altından çıkarmak

Versiyon kontrol altındaki bir dosyayı daha sonradan .gitignore ’a eklediniz. .gitignore ’un değiştiğini gördünüz ve git add .gitignore ile eklediniz.

Daha sonra ignore ettiğiniz dosyada değişiklik yaptınız ve halen kontrol altında olduğunu gördünüz.

echo "file.txt" > .gitignore # file.txt’yi ignore ettiniz.
git status
# On branch master
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#   .gitignore
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
git add .gitignore
git commit -m "file.txt ignore'a alındı"
git status
# On branch master
nothing to commit, working directory clean
echo "file" >> file.txt
# file.txt’ye yeni bir satır ekledik. ignore edildiğine göre bir sorun
# olmamalı... kontrol edelim
git status
# On branch master
# Changes not staged for commit:
#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#   modified:   file.txt
#
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

file.txt modified görünüyor??? Halbuki biz bu dosyayı .gitignore’a eklemiştik??? Bu durumu düzeltmek için;

git rm --cached file.txt

yapmamız gerekiyor. Kormayın dosya silinmedi (8