Kontrol dışındaki tüm dosyaları eklemek

Un-tracked dosyaları tek hareketle ekleyin!

Track edilmeyen dosyaları tek hareketle eklemek:

git status -sb | grep -e '^??' | awk '{ print $2 }' | xargs git add

Her seferinde bu uzun komutu yazmak yerine, hemen bir alias oluşturuyoruz. ~/.gitconfig dosyasını açarak ya da direk komut satırından;

git config --global alias.add-untracked '!git status -sb | grep -e "^??" | awk "{ print $2 }" | xargs git add'

yapabilirsiniz. Bu işlemin ardından;

git add-untracked

yapmanız mümkün!