`git-whatchanged` ile nelerin değiştiğini bulmak

log

Commit’ler arasında kaybolduğunuzda bir çırpıda nelerin değiştini görmek istemez misiniz?

git whatchanged --oneline

Örnek çıktı:

4fae319 Due to nano config issues, i uninstalled nano from brew:
:100644 100644 9e98075... d293000... M  rc/nanorc
:100644 100644 119a5a3... aca0127... M  shell/alias
8c9e2ba nanorc fix
:100644 100644 0119faf... 9e98075... M  rc/nanorc
git whatchanged --oneline -n 5  # son 5 commit