Track edilen branch

İçinde bulunduğunuz branch acaba remote’da hangi branch’i takip ediyor? Yani track dediyor?

git branch -vv

push ettiğiniz yeri --set-upstream-to= ile takip edersiniz, ya da ilk push’u yaparken git push -u origin master gibi -u kullanarak track edilecek branch’i belirlersiniz.

git branch --set-upstream-to=<REMOTE>/<BRANCH> <LOCAL_BRANCH>
git branch --set-upstream-to=origin/master master
# local’deki master branch, remote’daki master’ı takip etsin

Takip ettiğiniz branch’i unuttuğunuzda yardıma -vv koşar :) git branch -vv size nereyi takip ettiğiniz söyler!

* master b85437d [origin/master] README.md