commit'leri squash etmeden birleştirebilirsiniz

git reset --soft

Sık sık commit yapın. Hatta ilk etapta commit mesajı’nı da pek fazla kafaya takmayın (???)

Her save işleminden sonra commit yapabilir, master branch’e göndermeden önce (push) de son olarak commit’leri düzenleyip, rebase yapmaya gerek kalmadan birleştirebilirsiniz.

$ git log --graph --decorate --oneline --all

* 9187669 (HEAD -> master) 2 tane daha eklendi
* e355298 2-3 eklendi
* c8982b1 ilk dosya eklendi
* f8f9369 [root] İlk commit

Bulunduğum proje dizini altında bulunan dosyalar:

$ ls

dosya1 dosya2 dosya3 dosya4 dosya5

İlk commit’ten sonra hızlı şekilde arka arkaya 3 commit yaptık. İşimiz bitti, şimdi bu commit’leri tek commit haline getirip düzgün şekilde mesajını yazacağız. Yani birleştireceğimiz commit’ler:

9187669 2 tane daha eklendi # aslında; dosya4 ve dosya5 eklendi.
e355298 2-3 eklendi     # aslında; dosya2 ve dosya3 eklendi.
c8982b1 ilk dosya eklendi  # aslında; dosya1 eklendi.

İşin sırrı: HEAD~3

$ git reset --soft HEAD~3
$ git st

On branch master
Changes to be committed:
 (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

  new file:  dosya1
  new file:  dosya2
  new file:  dosya3
  new file:  dosya4
  new file:  dosya5

Şimdi sanki son 3 commit olmamış gibi, dosyalar new file durumda, yaptığımız tüm değişiklikler korunmuş, commit’e hazır!

$ git add dosya*
$ git commit

5 tane yeni dosya eklendi.

  * dosya adları; dosya1'den dosya5'e kadar.
  * dosya2'deki yazım hataları düzeltildi.
  * dosya4 yeniden düzenlendi.

  http://github.com/org/proje/ticke/666

# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
# Changes to be committed:
#  new file:  dosya1
#  new file:  dosya2
#  new file:  dosya3
#  new file:  dosya4
#  new file:  dosya5
#

Şimdi bakalım;

$ git log --graph --decorate --oneline --all

* f697a91 (HEAD -> master) 5 tane yeni dosya eklendi.
* f8f9369 [root] İlk commit

$ git show

commit f697a9158e627edc4a1f6390e8f31a708822b2c3
Author: Uğur Özyılmazel <uxxx@gmail.com>
Date:  Tue Jan 5 22:46:39 2016 +0200

  5 tane yeni dosya eklendi.

    * dosya adları; dosya1'den dosya5'e kadar.
    * dosya2'deki yazım hataları düzeltildi.
    * dosya4 yeniden düzenlendi.

    http://github.com/org/proje/ticket/666

diff --git a/dosya1 b/dosya1
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/dosya2 b/dosya2
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/dosya3 b/dosya3